PRESTIGE APARTAMENTY

INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę zadatku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

REGULAMIN REZERWACJI:

1. Rezerwacja apartamentu następuje na podstawie:

  • kontaktu drogą internetową (należy wypełnić i przesłać formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie w zakładce rezerwacja),
  • kontaktu telefonicznego z biurem TATRA PARK,
  • przez pośredniczącą agencję turystyczną.

2. Rezerwacja następuje w momencie wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji. Wpłata powinna być dokonana natychmiast po zgłoszeniu rezerwacji nie później niż do 7 dni. Uznanie rezerwacji następuje na podstawie uznania wpłaty na rachunku bankowym TATRA PARK lub okazania dowodu wpłaty wraz z podaniem:

  • dokładnych danych rezerwującego,
  • ilości osób przyjeżdżających,
  • numeru kontaktowego,
  • przybliżonej godziny przyjazdu,
  • pozostałych szczegółów wynajmu.

3. W przypadku anulowania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem są przyczyny leżące po stronie wynajmującego lub gdy klient wskaże nowego wynajmującego na ten sam apartament i w tym samym terminie.

4. Chcąc zmiany terminu w dokonanej rezerwacji klient powinien zgłosić zmianę nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem przyjazdu. W przypadku gdy zmiana jest niemożliwa zadatek nie podlega zwrotowi.

REGULAMIN PRZEKAZANIA I KORZYSTANIA Z APARTAMENTU:

5. Meldunek następuje w biurze TATRA PARK sp. z o.o., przy ul. Nowotarskiej 24, od godziny 16-tej do 19-tej. W przypadku późniejszego przyjazdu, należy powiadomić obsługę o planowanej godzinę przybycia. W razie braku informacji do godziny 19-tej rezerwacja zostaje anulowana bez zwrotu wpłaconego zadatku.
*doba rozpoczyna się od 16:00 w dniu przyjazdu,
*przez meldunek rozumie się wypełnienie karty meldunkowej na podstawie okazanego dowodu tożsamości.

6. Uregulowanie należności za wynajem apartamentu następuje z góry w momencie meldunku, klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet jeżeli z przyczyn niezależnych od właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

7. Przekazanie kluczy do apartamentu oraz pisemnego zestawienia wyposażenia apartamentu i regulaminu korzystania z apartamentu. Po przybyciu do apartamentu wynajmujący niezwłocznie powinien sprawdzić zgodność wyposażenia z pisemnym zestawieniem wyposażenia apartamentu, wskazać w nim ewentualne braki lub uszkodzenia, podpisać go i przekazać Administratorowi, który ma prawo do jego weryfikacji.

8. Opuszczenie apartamentu - do godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.

9. W apartamencie oraz na terenie obiektu "Stara Polana" obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. Na dzień przed ostatnim dniem pobytu wynajmujący powinien zgłosić w recepcji zamiar wyjazdu i podać godzinę zdania apartamentu. Apartament powinien zostać oddany przez Wynajmujących w należytym stanie, porządku i czystości (tj. należy usunąć odpadki, zmyć naczynia etc.).

10. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę wynajmującą o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.

11. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

12. Klient odpowiada za wszelkie szkody jakie wyrządzi w lokalu i jego wyposażeniu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zarządzającego o szkodach, a także zobowiązuje się do pokrycia szkód najpóźniej w dniu wyjazdu.

13. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji, wydający klucze może odmówić ich wydania.

14. W przypadku stwierdzenia przez Administratora złamania zasad regulaminu a w szczególności gdy liczba osób przekracza deklarowaną na kracie meldunkowej, wpłacona kwota na poczet pobytu nie zostanie zwrócona.

POBYT DZIECI

15. Dziecko do lat 3, śpiące z dorosłymi bez opłat za pobyt. Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka, 20,00 zł za dobę.

OPŁATA ZA ZWIERZĘTA

16. Dopuszcza się pobyt małego zwierzęcia w apartamencie. Opłata za zwierzę wynosi 20,00 zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany je pokryć.

INFORMACJE KOŃCOWE

17. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, wynajmujący ma prawo zaproponować klientowi obiekt zastępczy podobny do obiektu zarezerwowanego. Wpłata zaliczki na konto firmy Tatra Park Sp. z o.o. jest równoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu.

Życzymy miłego wypoczynku.

Atrakcje w Zakopanem

- Bilety na Kasprowy Wierch - Wycieczki jednodniowe - Sylwester Zakopane - Kuligi w dolinie Chochołowskiej - Imprezy Góralskie

Kontakt z nami

MM Capital Group 
TATRA PARK Sp. z o.o.
ul. Nowotarska 24
34-500 Zakopane

Rezerwacja

Wyszukiwarka

© 2022 Tatra-Park