GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY REZERWUJĄC NA NASZEJ STRONIE

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę zadatku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Usługodawca – Tatra Park sp. z o.o., Nip. 7361681953, Regon 120884262 ul. Nowotarska 24, 34-500 Zakopane obsługująca serwis internetowy https://prestigeapartamenty.pl/ świadcząca Usługę,

REGULAMIN REZERWACJI:

1. Rezerwacja apartamentu następuje na podstawie:

  • kontaktu drogą internetową (należy wypełnić i przesłać formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie w zakładce rezerwacja),
  • kontaktu telefonicznego z biurem,

2. Rezerwacja następuje w momencie wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji. Wpłata powinna być dokonana natychmiast po zgłoszeniu rezerwacji nie później niż do 3 dni roboczych. Uznanie rezerwacji następuje na podstawie uznania wpłaty na rachunku bankowym TATRA PARK lub okazania dowodu wpłaty wraz z podaniem:

  • dokładnych danych rezerwującego,
  • ilości osób przyjeżdżających,
  • numeru kontaktowego,
  • przybliżonej godziny przyjazdu,
  • pozostałych szczegółów wynajmu.

3. W przypadku anulowania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem są przyczyny leżące po stronie wynajmującego lub gdy klient wskaże nowego wynajmującego na ten sam apartament i w tym samym terminie.

4. Zmiana terminu rezerwacji zależy od dostępności i może się wiązać ze zmianą cen.

REGULAMIN PRZEKAZANIA I KORZYSTANIA Z APARTAMENTU:

5. Główne biuro znajduje się przy ul. Nowotarskiej 24. Meldunek odbywa się od godziny 16-tej do 19-tej. W przypadku późniejszego przyjazdu, należy powiadomić obsługę o planowanej godzinie przybycia. Przyjazd po godzinie 19-tej wiąże się z dopłatą 120zł. Przez meldunek rozumie się wypełnienie karty meldunkowej na podstawie okazanego dowodu tożsamości.

6. Uregulowanie należności za wynajem apartamentu następuje z góry w momencie meldunku, klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet jeżeli z przyczyn niezależnych od właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

7. Wszelkie zauważone usterki w apartamencie/domku powinny być zgłoszone zarządzającemu od razu po przyjeździe.

8. Opuszczenie apartamentu – do godz. 11:30 ostatniego dnia pobytu.

9. W apartamencie oraz na terenie obiektu „Stara Polana” obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. Na dzień przed ostatnim dniem pobytu wynajmujący powinien zgłosić w recepcji zamiar wyjazdu i podać godzinę zdania apartamentu. Apartament powinien zostać oddany przez Wynajmujących w należytym stanie, porządku i czystości (tj. należy usunąć odpadki, zmyć naczynia etc.).

10. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę wynajmującą o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.

11. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

12. Klient odpowiada za wszelkie szkody jakie wyrządzi w lokalu i jego wyposażeniu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zarządzającego o szkodach, a także zobowiązuje się do pokrycia szkód najpóźniej w dniu wyjazdu.

13. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji, wydający klucze może odmówić ich wydania.

14. W przypadku stwierdzenia przez Administratora złamania zasad regulaminu a w szczególności gdy liczba osób przekracza deklarowaną na kracie meldunkowej, wpłacona kwota na poczet pobytu nie zostanie zwrócona.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  • Klient ma prawo składać reklamację w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
  • Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: biuro@prestigeapartament.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Klienta w obiekcie lub jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty w jakiej pobyt powinien się odbyć.
  •  Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia złożonej reklamacji. W tym terminie Obiekt poinformuje elektroniczne Klienta o wyniku złożonej reklamacji.

OPŁATA ZA ZWIERZĘTA

16. Dopuszcza się pobyt małego zwierzęcia w apartamencie. Opłata za zwierzę wynosi 50,00 zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany je pokryć.

INFORMACJE KOŃCOWE

17. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, wynajmujący ma prawo zaproponować klientowi obiekt zastępczy podobny do obiektu zarezerwowanego. Wpłata zaliczki na konto firmy Tatra Park Sp. z o.o. jest równoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu.

Życzymy miłego wypoczynku.